Autisme

Autisme er en medfødt og overvejende arvelig psykisk udviklingsforstyrrelse og kan opdeles i flere diagnoser. Mennesker med autisme oplever typisk udfordringer med kommunikation, adfærd og det at være social. Mennesker med autisme har forskellige måder at kommunikere, interagere og lære på end de fleste andre mennesker.

Beskrivelse

Autisme diagnosticeres typisk i barndommen, når man erfarer, at barnet afviger fra sine jævnaldrendes udvikling. Diagnosen stilles nogle gange først i voksenalderen.


Diagnosticering af autisme kaldes også ASD (autismespektrumforstyrrelse).

Autisme kan opdeles i følgende diagnoser; Infantil autisme, Aspergers sygdom, atypisk autisme, PDD (Pervasive Developmental Disorder) og NOS (Not Otherwise Specified).

Der er omkring 1-2 promille af befolkningen, der har diagnosen infantil autisme, og hvis man medregner de øvrige autismediagnoser, kommer man frem til ca. 1 procent af befolkningen. Der er omkring fire drenge/mænd for hver pige/kvinde med diagnosen.

Der er ingen medicinsk behandling til at helbrede autisme. Eventuel medicinsk behandling bliver først relevant i tilfælde af efterfølgende psykiske forstyrrelser og komplikationer som ADHD, depression og alvorlig eksternaliserende adfærd. I de senere år er der kommet større fokus på individuel psykoterapi .

Mennesker med autisme har stor sandsynlighed for, at søvnforstyrrelser kan blive kroniske, langvarige eller intermitterende.

Den seneste forskning viser, at de fleste børn med autisme har søvnproblemer. Det er typisk problemer med at falde i søvn og mange opvågninger.

Det er en stor belastning for børn med autisme med søvnproblemer og det rammer generelt også resten af ​​familien.

Hvis børn med autisme får for lidt søvn eller sover dårligt, kan det føre til nedsat indlæring, koncentration og fremme aggression, irritabilitet, stress, angst og føre til depression. Derudover kan børnene opleve øget uro i kroppen, overvægt foruden nedsat kropsvækst og immunforsvar.

En god søvn fremmer velvære og sundhed.

Det kan være en alternativ løsning at lade barnet med autisme bruge søvnbriller i ca. 90 minutter før sengetid. Det kan reducere den tid barnet bruger på at falde i søvn og fremme dyb søvn.

Det er vigtigt, at barnet motiveres til at bruge søvnbriller, og her kan man som forældre med fordel aftale en belønning med barnet.e

Forskning vedrørende autisme

Nedenfor er en række resuméer/abstracts af videnskabelige forsøg, der omhandler autisme. Resuméerne stammer fra medicinske journaler (copyright).