Bipolar lidelse

Bipolar affektiv lidelse er en psykisk sygdom karakteriseret ved store periodiske udsving i humøret. Tidligere brugte man udtrykket maniodepressiv sygdom. De, der lider af bipolar affektiv lidelse, oplever perioder med stærkt forhøjet humør (mani), perioder med meget deprimeret humør (depression) og perioder med normal tilstand. Bipolar affektiv lidelse påvirker aktivitetsniveauet, adfærden, evnen til at fungere i hverdagen og evnen til at tænke klart og træffe fornuftige valg.

Beskrivelse

Der er mange teorier og forsøg i forbindelse med bipolar affektiv lidelse, og nogle af dem foreslår en ny tilgang til behandlingen af ​​sygdommen.

For det første har nogle forskere den teori, at roden til problemet er et svigt i kroppens indre ur, hvorved døgnrytmen ikke fungerer normalt.

For det andet er der opnået bemærkelsesværdig succes i behandlingen af ​​bipolar affektiv lidelse ved at udsætte patienter for lange perioder med mørke.

For det tredje kan søvnbriller, som frafiltrerer det blå lys i lysspektret, bruges til at skabe mørke perioder selv i dagslys. Søvnbriller stimulerer produktionen og udskillelsen af ​​melatonin.

Under hensyntagen til disse tre faktorer er en ny type behandling af bipolar affektiv lidelse blevet foreslået og bliver nu brugt i forsøg.

I perioden 2012 til 2015 brugte forskere i Norge søvnbriller fra MelaMedic som supplement til medicinsk behandling af patienter med bipolar lidelse. Alle patienter opnåede en markant bedring af deres tilstand.

Bipolar lidelse og søvnbriller
Patienterne med bipolar affektiv lidelse skal i første omgang bruge søvnbrillerne i længere tid, således at den tid, søvnbrillerne bruges plus den tid, patienterne sover i mørke, udgør cirka 12 timer i døgnet.

Patienterne skal udvikle en rutine for at falde i søvn på et bestemt tidspunkt og at vågne på et bestemt tidspunkt, og de må ikke sove midt på dagen. Hvis de føler sig trætte midt på dagen, skal de udsættes for stærkt lys – gerne udendørs. For eksempel kan de bruge søvnbriller fra kl. 19:00 om aftenen og indtil de går i seng kl. 23:00. Når patienten vågner kl. 7:00 næste morgen, skal patienten udsætte sine øjne for kraftigt lys - helst udendørs eller alternativt ved hjælp af lysterapi.

Patienter må ikke udsættes for blåt lys i de førnævnte 12 timer. Det betyder, at de enten skal have søvnbrillerne på, som filtrerer det blå lys fra, eller specielle lamper som har samme egenskab.

Det kan tage flere dage, før det indre ur er synkroniseret med døgnrytmen.

Kontakt altid din læge, hvis du ønsker at bruge søvnbriller i forbindelse med bipolar lidelse.

Forskning vedrørende bipolar lidelse

Nedenfor er en række resuméer/abstracts af videnskabelige forsøg, der omhandler bipolar lidelse. Resuméerne stammer fra medicinske journaler (copyright).