Validitet

Beskrivelse

Søvnbrillerne er godkendt og registreret som medicinsk udstyr af Lægemiddelstyrelsen og registreret af den centrale paneuropæiske database, EUDAMED, som fører tilsyn med overvågning og kontrol af medicinsk udstyr i Europa.

Sovebrillerne er testet og fremstillet i overensstemmelse med kravene i Medical Device Regulations 2017/745/EU for medicinsk udstyr i klasse 1.

Taiwan Spectacles Industry Association kontrollerer løbende tilfældigt udvalgte søvnbriller ved hjælp af lysspektrumanalyse. Dette sikrer, at glassene opfylder kravet om frafiltrering af lys op til 530 nm.

Det er det blå lys i lysspektret (446-477nm), der hæmmer vores produktion af melatonin. Det blå lys fremmer også humørhormonet serotonin og øger ydeevnen.

Lysspektrumanalysen viser, at kurven starter ved ca. 530 nanometer og udelukker dermed UVA-, UVB- og UVC-lys samt blåt lys. De andre farver; grøn, gul og grøn gengives bedre end med solbriller.